Płatności

Wynagrodzenie

Wynagrodzenie uzgadniane jest indywidualnie podczas rozmowy z Klientem, na podstawie zawartej z nim umowy.

Proponujemy cztery warianty wynagrodzenia:

Wynagrodzenie ryczałtowe

Uzgadniane każdorazowo z Klientem przy przyjęciu konkretnej sprawy; jego wysokość uzależniona jest każdorazowo od rodzaju sprawy, jej złożoności i nakładu pracy adwokata.

Wynagrodzenie ryczałtowe miesięczne

Obowiązujące zazwyczaj w ramach stałej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych, jednostek samorządu terytorialnego, itp. podmiotów; jego wysokość jest każdorazowo, indywidualnie ustalana i uzależniona od rodzaju obsługi i nakładu pracy adwokata.

Wynagrodzenie godzinowe

Wysokość stawki za godzinę pracy adwokata ustalana w drodze uzgodnienia z Klientem.

Wynagrodzenie prowizyjne

Ustalane w drodze uzgodnienia z Klientem; obowiązuje zazwyczaj w sprawach odszkodowawczych, sprawach o zapłatę.

Wynagrodzenie nie obejmuje wydatków związanych ze sprawą, do których poniesienia zobligowany jest Klient, tj. opłat sądowych (m.in. opłata od pozwu, opłata od wniosku), opłat skarbowych (m.in. od pełnomocnictwa), kosztów dojazdu adwokata do siedziby sądu lub organu, kosztów kancelaryjnych (m.in. kosztów korespondencji).

Wynagrodzenie z tytułu jednorazowej konsultacji - porady prawnej, wynosi od 40 zł do 200 zł brutto.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy przemawia za tym sytuacja majątkowa, osobista lub rodzinna Klienta albo rodzaj sprawy, adwokat może ustalić stawkę opłaty niższą niż stawka minimalna (określona w rozporządzeniu) albo zrezygnować z opłaty w całości.

Kancelaria jest płatnikiem podatku VAT - wystawia paragon lub fakturę za wykonaną usługę/prowadzenie sprawy.

Zapraszamy Państwa serdecznie do naszej Kancelarii i skorzystania z naszych usług Kontakt

Send

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque quis nisi tincidunt, molestie nunc vulputate