Zakres Usług

Kancelaria świadczy pomoc i obsługę prawną w sprawach dotyczących:

Sprawy z zakresu prawa cywilnego
 • sprawy o zapłatę
 • sprawy o odszkodowania (za wypadki drogowe, uszkodzenie ciała)
 • rozwód i separacja, unieważnienie lub ustalenie nieistnienia małżeństwa
 • zniesienie wspólności majątkowej małżeńskiej
 • podział majątku
 • analiza i sporządzanie umów cywilnych
 • zasiedzenie
 • odwołanie darowizny
 • ustanowienie drogi koniecznej
Sprawy z zakresu prawa rodzinnego
 • alimenty (dochodzenie alimentów, podwyższenie/obniżenie alimentów, wygaśniecie obowiązku alimentacyjnego)
 • rozwód i separacja, unieważnienie lub ustalenie nieistnienia małżeństwa
 • zniesienie wspólności majątkowej małżeńskiej
 • podział majątku
 • ustalenie/zaprzeczenie macierzyństwa, ojcostwa
 • władza rodzicielska (przyznanie, pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej)
 • ustalenie kontaktów z dzieckiem
Sprawy z zakresu prawa spadkowego
 • stwierdzenie nabycia spadku
 • dział spadku
 • zachowek
 • unieważnienie testamentu
Sprawy z zakresu prawa gospodarczego i handlowego
 • sporządzanie umów handlowych
 • zakładanie, przekształcanie, łączenie spółek
 • rejestracja podmiotów w KRS
 • negocjacje handlowe
 • sporządzanie projektów umów handlowych, uchwał, protokołów z posiedzeń zarządu
Sprawy z zakresu prawa karnego, prawa wykroczeń, prawa karnego wykonawcze
 • obrona podejrzanego, oskarżonego w postępowaniu przygotowawczym i postępowaniu sądowym
 • reprezentacja pokrzywdzonych, oskarżycieli posiłkowych w postępowaniu przygotowawczym i postępowaniu sądowym
 • reprezentacja skazanych w sprawach o odroczenie wykonania kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie i przerwę w odbywaniu kary
 • reprezentacja w sprawach o:
  • wznowienie postępowania
  • ułaskawienie
  • odszkodowania za niesłuszne skazanie
  • odszkodowania za złe warunki odbywania kary
 • sporządzanie prywatnych aktów oskarżenia
 • obrona obwinionego w postępowaniach wykroczeniowych, dyscyplinarnych
Sprawy z zakresu prawa administracyjnego i upadłościowego
 • reprezentacja przed organami administracji państwowej i samorządowej, organami jednostek samorządu terytorialnego (wójt, burmistrz, prezydent), organami nadzoru budowlanego, organami celnymi i podatkowymi, samorządowym kolegium odwoławczym, wojewodą, Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym
 • przygotowanie opinii prawnych w sprawach z zakresu prawa administracyjnego, budowlanego, procedury administracyjnej oraz postępowania egzekucyjnego w administracji
 • sporządzanie pism, wniosków, skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, odwołań od decyzji administracyjnych
 • reprezentacja w postępowaniach upadłościowych przedsiębiorców
 • upadłość konsumencka
Sprawy z zakresu prawa pracy
 • wydawanie opinii z zakresu szeroko rozumianego prawa pracy
 • negocjowanie i przygotowywanie umów o pracę
 • przywrócenie do pracy
 • odszkodowania
 • uczestnictwo w negocjacjach i mediacjach z pracownikami i związkami zawodowymi
 • reprezentowanie pracodawców i pracowników w postępowaniu sądowym
Postępowanie egzekucyjne i windykacja należności

Nasi adwokaci zapewniają Państwu udział na etapie postępowania egzekucyjnego przed sądem i komornikiem.

Dzięki ścisłej współpracy z profesjonalnymi firmami windykacyjnymi oferujemy naszym klientom pomoc prawną związaną z odzyskaniem wszelkich należności pieniężnych.

Postępowanie mediacyjne

Prowadzimy postępowania mediacyjne, tzw. umowne i ze skierowania. Więcej o mediacji w zakładce aktualności.

Zapraszamy Państwa serdecznie do naszej Kancelarii i skorzystania z naszych usług Kontakt

Send

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque quis nisi tincidunt, molestie nunc vulputate