O Kancelarii

Zespół

W Kancelarii pracuje zespół wysoce wykwalifikowanych prawników, zapewniający najwyższy standard świadczonej obsługi prawnej. Są to osoby, które wykazują się dużym zaangażowaniem przy prowadzeniu spraw. Zespół nie traktuje wykonywanych przez siebie czynności wyłącznie jako obowiązku, lecz dostrzega głębszy sens w świadczeniu obsługi prawnej Klientów Kancelarii, czemu się poświęca.

Fundament zespołu tworzy adwokat Martyna Kochanek i adwokat Halina Bogdan.

Adwokat Martyna Kochanek jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego. Pracę magisterką na temat Odpowiedzialności karnej w Kodeksie spółek handlowych obroniła z wynikiem bardzo dobrym, uzyskując tytuł zawodowy magistra prawa.
Adwokat Martyna Kochanek aplikację adwokacką odbyła w jednej z najbardziej renomowanych Kancelarii Adwokackich w Krośnie, gdzie zatrudniona była na stanowisku Asystenta Prawnego. Współpraca ta zaowocowała poszerzeniem wiedzy i zdobyciem doświadczenia zawodowego w prowadzeniu spraw z wielu dziedzin prawa. Adwokat Martyna Kochanek wpisana jest na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Rzeszowie.
Adwokat Martyna Kochanek posiada szerokie doświadczenie w zakresie prowadzenia spraw: rozwodowych, o odszkodowanie i zadośćuczynienie, o zapłatę . Adwokat prowadzi sprawy upadłościowe osób fizycznych, tzw. upadłość konsumencka, oraz reprezentuje strony w postępowaniach karnych na etapie postępowanie przygotowawczego i sądowego.
Decyzją Prezesa Sądu Okręgowego w Krośnie Martyna Kochanek wpisana została na listę stałych mediatorów przy Sądzie Okręgowym w Krośnie.

Zapraszamy Państwa serdecznie do naszej Kancelarii i skorzystania z naszych usług Kontakt

Send

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque quis nisi tincidunt, molestie nunc vulputate